Ge för Livet butik

"Det handlar om att skapa trygga platser för barnen med utrymme för så väl läxhjälp som lek och kreativitet. Platser där barnen får vara barn och där de får hopp om framtiden. "

Ge för livet

Överskottet 2023

Våra fem butiker stöttar med vårt överskott både lokala och internationella sociala projekt. Genom Evangeliska frikyrkan stöttar vi tex 36 sociala biståndsprojekt runt om i världen. Dessa projekt handlar om barns rättigheter, att skapa hållbar försörjning och att jobba mot människorhandel. Låt oss ta en titt på några exempel på vad det ni skänkt till och handlat hos oss bidragit till under 2023!

781 barn och ungdomar
på flykt i Syrien har kommit till de tre barncenter som drivs av våra samarbetspartners. Där får de hjälp att bearbeta sina trauman och att hantera sina känslor. De får leka, dansa, spela teater och uttrycka sig kreativt i en trygg miljö.

170 pojkar
i åldrarna 14-24 år som sitter fast i människorhandel i Chiang Mai, Thailand kommer kontinuerligt till ett drop-in-center. En trygg plats att vara på där de får mat, hjälp att klara studier och att hitta nya sätt att försörja sig. 34 av dem fick under 2023 nytt boende, många av dem är nämligen hemlösa. Våra utsända arbetar också förebyggande genom att ge stöd och information till föräldrar så att de inte ska skicka sina barn till storstäderna för att söka försörjning där. 

2000 träd
har planterats i ett projekt i Mongoliet, i ett vackert område men där jordmånen är tunn och sanden allt mer tar över till följd av överbetning och aggressiv gruvindustri. Detta driver på klimatförändringarna i området ännu snabbare. I projektet har två skolor involverats för att öka kunskapen kring hur väder, träd och insekter hänger ihop. Lärare, elever och föräldrar engageras för att skapa delaktighet och skolorna har nu tagit över ansvaret för planteringarna som också skapar en bättre skolmiljö. 

Ca 500 barn
i Paraguay som grund av fattigdom, våld i hemmet, brist på god utbildning, föräldralöshet eller hemlöshet lever i utsatthet har fått stöd genom ett projekt som på olika sätt arbetar för barnens bästa! Det handlar om att skapa trygga platser med utrymme för så väl läxhjälp som lek och kreativitet. Platser där barnen får vara barn och där de får hopp om framtiden. 

Över 1300 kvinnor
i Centralafrikanska republiken (CAR) deltar i ett projekt som erbjuder utbildning och mikrolån. 2023 finns det ca 60 sparande- och kreditgrupper där hälften blivit helt självgående i sitt företagande. De har tagit till sig utbildningen om sparande och småföretagande på ett sätt så att de nu har en hållbar försörjning.