Ge för Livet butik

Om Ge för Livet

Vårt överskott hjälper utsatta människor runt om i världen

Genom Ge för Livet Second hand får utsatta människor över hela världen ett bättre liv. Barn får skolgång, unga utbildas till kloka ledare, kvinnor skyddas från våld - och får starta företag. Tusentals människor får hjälp genom 51 projekt i över 30 länder där varje krona gör stor skillnad. Överskottet från våra second hand-butiker går till dessa projekt och lokala projekt.

Vi samarbetar med Ge för livet-insamlingen som är en del av Evangeliska Frikyrkan som har 90-konto. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och granskas av auktoriserade revisorer.
Vill du stötta arbetet kan du göra det med valfri gåva via Swish: 900 5588 eller bankgiro: 900-5588.

Våra butikers överskott går till tre huvudprojekt:

  • Barns rättigheter
  • Mot människohandel
  • Hållbar försörjning och fattigdomsbekämpning

Barns rättigheter

Genom våra samarbetspartners i flera länder i Afrika, Sydamerika och Asien arbetar vi för att barn ska ha rätt till utbildning och en trygg uppväxt. Flera av de projekt vi stöttar handlar om att hitta ett tryggt hem och nya familjer till föräldralösa barn. Många av barnen har levt på gatan och behöver därför särskilt stöd och terapi för att bearbeta det trauma de gått igenom.

“Tusentals människor får hjälp genom 51 projekt i över 30 länder där varje krona gör stor skillnad.” 

Mot människohandel

Människohandel är vår tids slaveri och är idag den snabbast växande kriminella verksamheten i världen. FN uppskattar att över 30 miljoner människor lever under slavliknande förhållanden. I vårt arbete mot människohandeln arbetar vi, tillsammans med våra samarbetspartners, förebyggande genom att ställa krav på makthavare och myndigheter. Vi hjälper även människor att hitta en hållbar väg ut ur prostitution genom att utbilda och hjälpa dem in i annan försörjning. Vi stöttar projekt i Thailand, Grekland, Cypern och Frankrike.

Hållbar försörjning & fattigdomsbekämpning

I de sex länder där vi finns i Afrika lever hälften av befolkningen under fattigdomsgränsen. Genom våra samarbetspartners på plats arbetar vi för att förbättra livsvillkoren för både vuxna och barn. Det kan handla om hjälp till sjukvård, utbildning till en hållbar försörjning eller mikrolån för att kvinnor ska kunna starta företag. Vårt arbete handlar även om att utbilda bönder i hållbar odling som bättre klarar av torka och översvämningar som blir allt vanligare i och med klimatförändringarna.

Ge för Livet Ge för Livets katalog

Ge för Livets katalog

Läs mer om varje specifikt projekt här

Läs mer djupgående om alla de projekt Ge för Livet är med och stödjer. Katalogen öppnas i ett nytt fönster i din webbläsare.