Ge för Livet butik

Julkampanj: Härlig är jorden... Eller?

Äntligen börjar vi i Sverige se slutet på pandemins konsekvenser. Men tyvärr är det långt ifrån verkligheten i andra delar av världen. FN beräknar att den globala fattigdomsbekämpningen kan ha tappat mer än ett decennium av arbete och nu måste vi återta förlorad mark.

Miljontals barn har gått miste om ett helt år i skolan och de ekonomiska klyftorna har återigen ökat. Det är alltid de redan utsatta som drabbas värst av att ekonomin stannar upp som den gjort det senaste året och fortfarande lever nära en miljard människor under fattigdomsgränsen. Det betyder att de har mindre än 18 kronor om dagen att leva på. Ovanpå detta ligger också klimatförändringar och miljöförstöring som vi vet slår undan livsvillkoren för de mest utsatta men som självklart tillslut drabbar oss alla, fattig som rik.

Det är med andra ord inte läge att luta sig tillbaka, nu måste vi återigen ta nya tag och kämpa för att ta hand om varandra och vår jord! I över 130 år har Evangeliska Frikyrkan arbetat för att människor ska få bättre levnadsstandard och hopp om en bättre framtid. I våra projekt jobbar vi på olika sätt för att bekämpa fattigdomen i de områden där vi har etablerade kontakter sedan länge. 

I år går pengarna från vår julkampanj bland annat till dessa områden:

Trädplantering: klimat- och miljöförändringar
I Mongoliet planterar vi poppel, sibirisk alm och tall kring ett antal skolor för att skapa oaser som dels bidrar till en bättre miljö för skolbarnen och dels motverkar ökenutbredningen. Träden motverkar hälsoproblem som orsakas av sandstormar och luftföroreningar.

Ryggsäcken: barns rätt till utbildning
I de flesta länder är skolgång i teorin obligatorisk och tillgänglig för alla barn men verkligheten är ofta en annan. Barn kan vara oregistrerade, skolan kan ligga för långt bort, föräldrarna kan tycka att arbetet på gården är viktigare eller så har de inte råd med skoluniform, anteckningsblock och pennor. De barn som inte får gå i skolan kommer inte att få ett kvalificerat jobb som kan trygga försörjningen, vilket kan innebära tunga, osäkra jobb som daglönare. Eller vad värre är, de riskerar att säljas som slavar. Att ge förutsättningar för alla barn att gå i skolan är avgörande för att bryta generationer av fattigdom. Evangeliska frikyrkan finns bland annat på plats i Rio de Janerios slumkvarter för att ge skolstöd och fritidsaktiviteter åt skolbarn. 

Ankan: klimat- och miljöförändringar
Klimatförändringarna och de problem som följer med dem är ett framtida hot för oss i Sverige. Men i flera av de länder där Evangeliska Frikyrkan arbetar är konsekvenserna redan idag allvarliga. I Bangladesh blir översvämningarna allt värre, vilket leder till att skördar förstörs och att höns drunknar. I Nepal leder snöbrist till att smältvattnet, den huvudsakliga vattenförsörjningen, försvunnit. I delar av Afrika märks redan nu att torkan blir längre och svårare. Självklart drabbar detta de mest utsatta svårast. Även miljöförstöring utgör svåra problem, som förorenade vattenkällor. Att ge människor hjälp att hantera de förändrade förutsättningarna är avgörande för många för att både överleva och ta sig ur fattigdomen. Till exempel klarar ankor, som också lägger ägg, av en översvämning när höns inte gör det! Smart va? 250kr räcker till fem ankor som kan ha en avgörande betydelse i en familj. 

Malariabekämpning
Risken att smittas av malaria är som störst söder om Sahara och särskilt barn under fem år är den mest utsatta gruppen. UNHCR säger att ett barn dör i malaria varannan minut. Men en tidig diagnos och behandling minskar riskerna betydligt. Därför jobbar Evangeliska frikyrkan med malariabekämpning genom undersökning och förhoppningen att ge en tidig diagnos samt behandling av malaria. På det sättet räddas liv. Med 200 kronor bidrar du till att fem barn får en malariaundersökning.

Symaskinen: fattigdomsbekämpning
Ett konkret sätt att hjälpa människor ut ur fattigdom är att ge utbildning och ett bidrag eller lån så att de har möjlighet att starta ett eget företag. Evangeliska frikyrkan har bland annat projekt i Centralafrikanska republiken som går ut på att ge, framför allt kvinnor, detta stöd så att de kan försörja sina familjer. 

Mot människohandeln
Genom samarbetspartners med lång erfarenhet stöttar vi projekt på olika platser i Asien som går ut på att hjälpa och stötta barn med erfarenhet av människohandel. De får bearbeta sina trauman och självklart även hjälp med mat, boende och skolgång som ger dem en chans att bygga upp ett nytt liv. Mycket fokus ligger också på det preventiva arbetet med barn som lever i riskzonen för att bli utsatt. Information och samtal med barn och familjer är här helt avgörande. 500kr räcker till att under en månad ge ett utsatt barn skyddat boende, mat, kläder, skola och hjälp att bearbeta sina erfarenheter.